Alates 1.juulist 2023 on Laheda Sotsiaalkeskuse prognoositav kohamaks ühe hoolealuse kohta 1300 eurot kuus, millest hoolduskulu on 650 eurot ja majutus- ja toitlustuskulu ning muu teenusega seotud kulu on 650 eurot.

 

Põlva Vallavalitsuse 24.11.2022 korraldus nr 2-3/550 "Laheda Sotsiaalkeskuse ööpäevaringse üldhooldusteenuse hinna kehtestamine"

 

Alates 01.jaanuarist 2023.a. on kohamaks ühe hooldusaluse kohta 930 eurot kalendrikuus.

Hind ei sisalda ravimite maksumust.