Põlva Vallavalitsuse 25.11.2020 korraldus nr 595 "Laheda Sotsiaalkeskuse poolt osutatava hooldusteenuse hinna kehtestamine"

Alates 01.jaanuarist 2021.a.

Ööpäevaringne üldhooldusteenus ( ei sisalda ravimite maksumust) 1 kalendrikuu 730 eurot.