Põlva Vallavalitsuse 27.11.2019 korraldus nr 2-3/590 "Laheda Sotsiaalkeskuse poolt osutatava hooldusteenuste hinna kehtestamine"

Alates 01.jaanuarist 2020a.

Ööpäevaringne üldhooldusteenus ( ei sisalda ravimite maksumust) 1 kalendrikuu 710 eurot.