Põlva Vallavalitsuse 21.11.2018 korraldus nr 2-3/708 "Laheda Sotsiaalkeskuse poolt osutatava hooldusteenuste hinna kehtestamine"

Alates 01.jaanuarist 2019a.

Ööpäevaringne üldhooldusteenus ( ei sisalda ravimite maksumust) 1 kalendrikuu 680 eurot.