• toitlustamine(supiportsjon) 2 eurot / 1liiter                                                                                                                                                        (teisipäeviti ja neljapäeviti ettetellimisel, toidu saab kätte kas Vana-Koiola või Tilsi majast)

Põlva Vallavalitsuse 24.11.2022 korraldus nr 2-3/550 "Laheda Sotsiaalkeskuse ööpäevaringse üldhooldusteenuse hinna kehtestamine"

Alates 01.jaanuarist 2023.a.

Ööpäevaringse üldhooldusteenuse maksumus ühe teenust saava isiku kohta 930 eurot kalendrikuus.

Hind ei sisalda ravimite maksumust.