Laheda Sotsiaalkeskuse põhimäärus on leitav Riigi Teataja võrguväljaande veebilehelt.